ENERJİ İZLEME

SCADA ve RTU Sistemleri

KORUMA

TEST VE DEVREYE ALMA

HABERLEŞME

TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ

Scada & Otomasyon

Enerji İletim, Dağıtım ve Üretim Tesisleri, Endüstriyel Tesisler, Organize Sanayi Bölgeleri, Raylı sistemler, Su Otomasyonu alanlarında SCADA ve PLC/RTU ile anahtar teslim çözümler sunmaktayız. Sunduğumuz çözümler ile tesiste mevcut veya yeni tesis edilecek, koruma röleleri, enerji analizörlerinin SCADA sistemine entegrasyonu sağlanmakta ve tek bir merkezden sistemin izlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır. SCADA sistemi üzerinde tüm arıza ve veriler arşivlenmekte bu sayede arıza analizi kolaylaşmaktadır. Özellikle dağıtık mimarideki (birden fazla dağıtım merkezinin olduğu) yapılarda (Enerji Dağıtım Tesisleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Su Terfi istasyonları vb.), arıza analiz hızı artmakta, arızanın oluştuğu anda algılanması sağlanmakta ve hızlı müdahale imkanı sağlanmaktadır. Böylece işgücü hızlı ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Spesifik olarak, aşağıdaki alanlarda çözümler sunmaktayız:

  • TEİAŞ projeleri RTU ve SCADA çözümleri
  • Elektrik Dağıtım Tesisleri (EDAŞ) SCADA ve RTU çözümleri
  • Enerji santralleri PLC kontrol otomasyonu ve RTU haberleşme çözümleri
  • Organize sanayi Bölgeleri dağıtım merkezleri için SCADA ve RTU çözümleri
  • Raylı sistemler (Devlet demiryolları, metro, tramvay..) trafo merkezleri ve yolcu istasyonları için SCADA ve RTU çözümleri
  • Terfi merkezi ve su depoları otomasyonu, SCADA ve RTU çözümleri
  • Endüstriyel Tesisler için SCADA ve RTU çözümleri ile enerji izleme ve yönetim sistemi çözümleri