ENERJİ İZLEME

SCADA ve RTU Sistemleri

KORUMA

TEST VE DEVREYE ALMA

HABERLEŞME

TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ

Enerji Yönetim Sistemleri

Endüstriyel tesisler, Bina ve Alışveriş Merkezleri, Datacenter’ lar için, enerji verimliliği çalışmaları için kaynak oluşturarak, maliyet hesabı sunan, anahtar teslim enerji yönetim sistem çözümleri oluşturmaktayız. Tesis veya işletme, sistemde mevcut olan veya yeni tesis edilecek enerji analizörleri, elektrik, su, buhar ve doğalgaz sayaçlarının tüketimlerini izleyebilmekte ve bunlarla ilgili günlük, aylık, yıllık tüketim ve maliyet raporları alabilmektedir. Veriler isteğe bağlı olarak işletmede bulunan diğer yazılımlara (ERP vb.), SQL veritabanı veya OPC Server aracılığı ile aktarılabilmektedir.

Ayrıca işletmenin elektrik altyapısında yer alan şalter ve kesicilerin izleme ve kumandasını da bu sistem üzerinden yapılabilmektedir. Sistemin fonksiyonları, arıza veya limit aşımı gibi durumlarında SMS ve e-mail gönderme özellikleri ile artırılabilmektedir.