ENERJİ İZLEME

SCADA ve RTU Sistemleri

KORUMA

TEST VE DEVREYE ALMA

HABERLEŞME

TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ

Koruma & Kumanda Sistemleri

OG ve YG enerji iletim, dağıtım, ve üretim tesislerine yönelik, primer ve sekonder projelendirme, danışmanlık, koruma ve kumanda panoları temini ile montajı ve sistemin sahada tüm fonksiyonları ile testleri ve devreye alma hizmetlerini sunmaktayız. Tesisin projelendirme çalışmalarından başlayarak, koruma röleleri selektivite çalışmalarının yapılması ile sistemin kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine kadar tüm aşamalar mühendislik ve montaj ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yine koruma rölelerinin SCADA sistemine arayüz oluşturan haberleşme protokol (IEC61850, IEC103, Profibus DP, DNP3.0 vb.) ayarları mühendislik ekibimizin iş kapsamı içerisindedir.