Termik Enerji Santralleri - TES

  • Soma Kolin Termik Santrali - ABB - Teiaş Haberleşme Sistemi
  • Gardabani Termik Santrali - Gürcistan - Çalık Enerji - RTU ve Enerji İzleme Scada Sistemi 
  • Tunçbilek Termik Santrali - EMTA - Generatör Ikaz Panolarının Montajı, Röle Test ve Devreye Alma
  • Silopi Termik Santrali - 380kV Şalt Scada Sistemi ve Teiaş RTU Sistemi Entegrasyonu
  • Soma Termik Santrali - Teiaş Haberleşme Sistemi
  • Zetes-2 Zonguldak Termik Santrali - Alstom - Teiaş RTU Sistemi
  • EÜAŞ Çan Termik Santrali - Teiaş Haberleşme Sistemi