Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri - DGKÇS

  • Bursa DGKÇ - 154kV TM Primer ve Sekonder Testler
  • Uğur Enerji Çerkezköy - Siemens - Teiaş RTU Sistemi - Enerji İzleme Scada Sistemi