GES - Güneş Elektrik Santralleri SCADA – Otomasyon Çözümleri

14. 11. 28
posted by: Super User
Gösterim: 1252

Yaşamın her noktasında bilginin gücü gitgide değerini arttırmayı sürdürdüğü gibi enerji sektöründe de, her noktadaki sistemlerden bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Son zamanlarda elektrik piyasasını düzenleyen kurumlar tarafından getirilen regülasyonlar ile sorumluluk alanları içerisindeki (OG ‘den bağlanan) elektrik üretim santrallerinin, elektrik dağıtım firmaları tarafından izlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Özellikle 2017 yılında Güneş Elektrik Santrallerinde (GES) bu husus, 1 MW ‘ın altındaki lisansız elektrik üretim santrali yatırımlarındaki artış ile daha da dikkat çekici bir boyut kazanmıştır.

Elektrik Dağıtım Şirketleri (EDAŞ) kendi trafo merkezlerini izlemek için tesis etmiş oldukları SCADA sistemlerine, sorumluluk alanları dahilindeki elektrik üretim santrallerinden gerekli bilgileri alabilmek için Santrallere RTU – SCADA sistemi kurma zorunluluğu getirmişlerdir. Bahsi konu SCADA sistemi OG şalt da bulunan akıllı cihazlar (Koruma röleleri, Enerji Analizörleri, Enerji Kalite Kaydedici v.b.) ile IEC tabanlı haberleşme protokolleri üzerinden istenen verileri toplayarak merkezdeki SCADA sistemine transferi gerçekleştirmektedir.

Diğer taraftan GES ‘ler de daha çok yatırımcı ve işletmeciler tarafından takip edilmesi gereken ve istenen güneş panellerinin verimi ile inverter verimi ve çalışma durumları gibi veriler için ayrı bir SCADA izleme sisteminin de kurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sistem dahilinde OG şalt merkezinin verileri ile beraber inverter ve ölçüm istasyonlarından haberleşme alt yapısı kullanılarak alınan veriler, tek bir sistem içerisinde toplanarak, yatırımcı ve işletmecilerin istekleri doğrultusunda şekillenen trendler ve raporlar ile sonuç odaklı yapılar kurulabilmektedir. Bu sayede sistemdeki tüm verilere (Durum veya arıza bilgisi gibi) istenen zaman ve mekanda ulaşılabileceği gibi özel tüketim ve benzeri raporlar belirli süreler (Aylık, haftalık gibi) dahilinde tanımlanan kişi veya gruplarla otomatik olarak paylaşılabilir.

Santraller dahilindeki bilgilerin yukarıda belirtilen şekilde sorumlular tarafından değerlendirilmesi ile işletmeyi kolaylaştırıcı, verimi artırıcı, hızlı müdahaleye imkan sağlayan ve sürdürülebilir yapıların kurulmasına olanak sağlanmaktadır. Belirtilen kapsamlara BAŞARI Mühendislik olarak 10 yılı aşkın tecrübemiz ile müşterimize kaliteli hizmet ve çözümler sunmaktayız.