Koruma & Kumanda Sistemleri

Orta ve yüksek gerilim trafo tesislerinde, elektriksel koruma ve kumanda sistemlerine yönelik anahtar teslim çözüm üretmekteyiz.

Bu alandaki uygulamalarımız;
 
Sekonder projelendirme
Koruma & Kumanda panoları dizayn, üretim, saha montaj , test ve devreye alma
Primer ve sekonder sistemleri test ve devreye alma
Orta ve yüksek gerilim iletim, dağıtım sistemleri koruma röleleri test ve devreye alma
 
Test ve Devreye Alma Hizmetleri
 
Kesici test ve kontrolleri
 • Şebeke frekansı dayanım testi
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ölçümü ve kayıp faktörü testleri
 • Açma ve kapama zamanı ölçümü
 • Kinematik hız ve yer/zaman ölçümü
 • Kontak geçiş direnci ölçümü
 • SF6 gaz kaçağı ve basınç kontrolü
 • Elektriksel ve mekanik fonksiyon testleri

Ayırıcı test ve kontrolleri

 • Şebeke frekansı dayanım testi
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kontak geçiş direnci ölçümü
 • Elektriksel ve mekanik fonksiyon testleri
 • Motor ve kumanda devresinin kontrolü
 • Yardımcı kontaklar ve limit anahtarların kontrolü

Akım trafosu test ve kontrolleri

 • Şebeke frekansı dayanım testi
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ölçümü ve kayıp faktörü testleri
 • IEC 61869-2’ye göre yüzde hata ve faz kayması ölçümü
 • IEC 61869-2’ye göre doyum noktasının belirlenmesi
 • Sekonder sargı direnci ölçümü
 • Çevirme oranı testi
 • Yük testi
 • Polarite testi
 • Primer enjeksiyon ile akım devresi kontrolü

Gerilim trafosu test ve kontrolleri

 • Şebeke frekansı dayanım testi
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ölçümü ve kayıp faktörü testleri
 • Çevirme oranı testi
 • Primer enjeksiyon ile yüzde hata ve faz kayması ölçümü
 • Yük testi
 • Polarite testi

Parafudr test ve kontrolleri

 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ve kayıp faktörü testleri
 • Parafudur sayacı kontrolü

Güç trafosu ve nötr direnci testleri

 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ölçümü ve kayıp faktörü testleri
 • İkaz akımı ölçümü
 • Her bir kademenin çevirme oranı testi
 • DC direnç ölçümü
 • Bağlantı grubu testi
 • Yağ analizleri
 • Zati korumaların( buchholz, termostat vs.) kontrolü
 • Silikajel kontrolü
 • Nötr direnci izolasyon testleri ve direnç ölçümü

Jeneratör testleri

 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Tip-up izolasyon testi
 • Stator ve Rotor Sargı Direnci ölçümü
 • Rotor empedans testi

Koruma Rölesi Testleri

 • Mesafe koruma röleleri
 • Diferansiyel koruma röleleri
 • Bara koruma ve kesici arıza röleleri
 • Aşırı akım ve yönlü aşırı akım röleleri
 • Gerilim ve frekans röleleri
 • Tekrar kapama röleleri
 • Motor koruma röleleri
 • Jeneratör koruma röleleri
 • Rocof/vektör shift röleleri

Kompanzasyon Panosu Testleri

 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kondansatör kapasitans ölçümü
 • Reaktör endüktans ve kalite faktörü ölçümü
 • Rezonans frekansı tespiti
 • Dengesizlik akım trafosu testleri
 • Dengesizlik koruma rölesi testleri
 • Reaktif güç kontrol rölesi enjeksiyon testleri

Mühendislik Hizmetleri

Kararlı Durum Analizleri

 • Kısa devre hesapları
 • Yük akışı analizi
 • Ark flash analizi
 • Harmonik analizi
 • Koruma rölesi koordinasyonu(Selektivite)
 • DC kısa devre hesapları
 • DC yük akışı analizleri

Geçici Durum Analizleri

 • Dinamik motor kalkış/hızlanma analizi
 • Enerji üretim tesislerinde kararlılık analizleri
 • Uyartım ve tahrik sistemlerinin modellenmesi
 • Anahtarlama analizleri
 • Kapasitör inrush akımı hesabı reaktör seçimi
 • Aşırı gerilim koordinasyonu

Temel ve Detay Tasarım

 • Primer tasarım(tek hat, yerleşim vb.)
 • Sekonder tasarım(ölçü, koruma, kontrol şemaları)
 • Ekipman seçimi(trafo, havai hat, kablo, kapasitör, parafudur vb.)
 • Akım ve gerilim trafosu oran/çekirdek hesapları
 • Yıldırımdan korunma sistemleri
 • Topraklama gridi tasarımı, adım ve dokunma gerilimi hesabı

Ölçüm Hizmetleri

 • Enerji kalitesi ölçümü
 • Enerji tüketimi ve harmonik ölçümü
 • Topraklama ölçümü
 • Selvaz yöntemi
 • Toprak meggeri
 • Termal kamera ölçümleri

Danışmanlık Hizmetleri

 • Teknik şartnamelerin hazırlanması
 • Tekliflerin teknik değerlendirmesi
 • Proje realizasyonu boyunca teknik proje yönetimi
 • Fabrika ve saha kabul testleri

Teknik Eğitim Hizmetleri

 • OG Sistem tasarımı, koruma ve seçicilik
 • Koruma rölesi (GE, Micom, SEL, Siemens, Sepam, Vamp)
 • Temel seviye (CT, VT, Koruma ayarları I/O ataması vs.)
 • İleri seviye (Kişiselleştirilmiş lojik)
 • Haberleşme (IEC 61850, Goose vs.)
 • Güç sistemleri analizleri
 • Kararlı durum analizleri
 • Geçici durum analizleri
 • OG ve AG topraklama sistemleri