ARC FLUSH DEDECTOR

OG hücrelerin koruması bilindiği üzere sekonder koruma röleleri ile sağlanmaktadır. Sekonder koruma röleleri, günümüzde nümerik donanımları ile koruma fonksiyonlarını hızlı ve selektif şekilde gerçekleştirmektedirler. Tabi orta gerilim sisteminde çeşitli nedenler ile oluşan arklar için daha hızlı koruma yöntemleri kullanmak, oluşabilecek sorunları ortadan kaldıracaktır.

Bu koruma için sekonder koruma röleleri ile beraber “Ark Flaş Detektörü” cihazları kullanılmaktadır.

Ark Flaş Detektörü, OG hücreler içerisinde arkın oluştuğu noktaya göre farklı algoritmalarla çalışmaktadır. 34.5 kV seviyesinde TEİAŞ merkezlerinde de artık kullanılmaya başlayan Ark Flaş Detektörlerini, BAŞARI Mühendislik olarak hem yurtdışından ithal etmekte hem de mühendislik desteğini vermekteyiz.