RİTM SİSTEMİ - Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Sistemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Resmi Gazetede yayınladığı yönetmeliğe göre lisanslı olan rüzgar enerjisi santrallerinin (RES), Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezinden (RİTM) ve dolayısıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezlerinden izlenmesini sağlamak üzere gerekli altyapıyı kurması gerekmektedir.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere yönetmeliğe uygun çözümler sunmaktayız.

Sistemin genel  işleyişi şu şekilde özetlenebilir:

Mevcut RES’lerden meteorolojik veriler (hız, yön, sıcaklık vb.) rüzgâr ölçüm istasyonları aracılığı ile, türbin ‘status’ durumları ise SCADA’lar aracılığıyla alınmaktadır. Ayrıca, santrallerin transformatör merkezlerine tesis edilen “Monitörler” ile güç, akım, gerilim vb. veriler anlık olarak Rüzgâr Enerjisi İzleme ve Tahmin Merkezi’ne iletilmektedir. Bu verilere ek olarak orta ölçekli sayısal hava tahmin modeli çıktıları kullanılarak her bir RES için 48 saatlik rüzgârdan üretilecek elektriksel güç tahminleri oluşturulmaktadır.