14. 11. 28
posted by: Super User
Hits: 1458

OG hücrelerin koruması bilindiği üzere sekonder koruma röleleri ile sağlanmaktadır. Sekonder koruma röleleri, günümüzde nümerik donanımları ile koruma fonksiyonlarını hızlı ve selektif şekilde gerçekleştirmektedirler. Tabi orta gerilim sisteminde çeşitli nedenler ile oluşan arklar için daha hızlı koruma yöntemleri kullanmak, oluşabilecek sorunları ortadan kaldıracaktır.

Read More: ARC FLUSH DEDECTOR
14. 11. 28
posted by: Super User
Hits: 1772

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Resmi Gazetede yayınladığı yönetmeliğe göre lisanslı olan rüzgar enerjisi santrallerinin (RES), Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezinden (RİTM) ve dolayısıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezlerinden izlenmesini sağlamak üzere gerekli altyapıyı kurması gerekmektedir.

Read More: RİTM SİSTEMİ - Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Sistemi
14. 11. 28
posted by: Super User
Hits: 1100

Yaşamın her noktasında bilginin gücü gitgide değerini arttırmayı sürdürdüğü gibi enerji sektöründe de, her noktadaki sistemlerden bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Son zamanlarda elektrik piyasasını düzenleyen kurumlar tarafından getirilen regülasyonlar ile sorumluluk alanları içerisindeki (OG ‘den bağlanan) elektrik üretim santrallerinin, elektrik dağıtım firmaları tarafından izlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Read More: GES - Güneş Elektrik Santralleri SCADA – Otomasyon Çözümleri
14. 11. 28
posted by: Super User
Hits: 1526

TEİAŞ, reaktif güç destek hizmetinin sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi amacıyla bu hizmeti sunan üretim tesislerinden aşağıda belirtilen verileri istemeye yetkilidir. Üretici, reaktif güç destek hizmetinin izlenmesi için TEİAŞ tarafından belirlenen verileri, ölçüldüğü zaman bilgisiyle birlikte, kayıt altına alınma ve raporlanma amacına yönelik hizmetler için, TEİAŞ’ın belirleyeceği biçimde sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, TEİAŞ tarafından belirlenen veriler, anlaşma konusu yan hizmetlerin sağlandığı süre boyunca kesintisiz olarak, ölçülüp kayıt altına alınacaktır.

Read More: Reaktif Güç Veri Kayıt Sistemi - RGVK Ek-C
14. 11. 28
posted by: Super User
Hits: 1914

380 kV indirici trafo merkezlerinde, TEİAŞ şartnameleri dahilinde istenilmekte olan 1.000 sinyal kapasiteli Olay Kaydedici Sistemi, ABB veya Siemens RTU cihazları kullanılarak BAŞARI Mühendislik tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sistem içerisinde bulunan bir nokta vuruşlu yazıcı ile de sahadan gelen sinyallere ilişkin çıktılar anında alınabilmektedir.