endüstriyel switchler

Zorlu koşullarda haberleşme ağları nasıl optimize edilir?

endüstriyel switchler

Uzak petrol platformlarından elektrik trafo merkezlerine kadar sanayi veriler üzerinde çalışır. Bilgi akışındaki kopmalar beklenmedik arıza sürelerine neden olabilir ve maliyetli kesintilere yol açabilir. Bu makalede, zorlu ve çeşitli çevresel çalışma koşulları karşısında ağları maksimum çalışma süresi için optimize etmenin yolları araştırılmaktadır.

Ticari Sınıf Ethernet anahtarlar, endüstriyel ortamlarda savunmasız olduklarını kanıtlamıştır, çünkü dalgalanan sıcaklıklara, neme, titreşime, toza ve uzak ortamlarda yaygın olan diğer koşullara dayanacak şekilde tasarlanmamışlardır. Nasıl buz oluşumu bir nehrin akışını durdurabilirse, aşırı sıcaklıklar da uzak mesafede veri akışını durdurabilir. Modern tesisler ve kontrol sistemleri bilgi üzerinde çalıştığı için, veri akışında kısa süreli kesintiler dahi operasyonlar için önemli risk oluşturabilir.

Ticari sınıf switchler, değişken sıcaklıklara, neme, titreşime, toza ve uzak ortamlarda ortak olan diğer koşullara dayanacak şekilde tasarlanmadığı için savunmasız oldukları kanıtlanmıştır. Verileri yönlendirmek yerine, bu anahtarlar zorlu koşullarla karşılaşıldığında kapatma gibi hatalar yapar. İklim kontrollü veri merkezleri ve kablo dolapları için tasarlanan bu anahtarlar dışarıda kullanılmamalıdır.

Zorlu koşulların ağı etkilemesi engellenebilir. Bugün, binlerce Endüstriyel Sınıf Ethernet Switch uzak yerlerde güvenilir bir performans sergiliyor. Switch’lerin ve sistemlerin çalışır durumda kalması için zorlu koşulların performansı nasıl etkilediğinin, farklı switch türlerinin ve bunların sınırlamalarının doğru anlaşılması gerekir.

endüstriyel switchler

Zorlu koşulların etkisi

endüstriyel switchler

Ethernet Switch çalışma sıcaklığının sınırlarına yaklaştıkça yavaşlamaya başlar ve veri paketleri kaybolabilir. Bir Ethernet Switch çok soğuduğunda veya ısındığında, bileşenler çalışmaz. Veriler iletilemez veya saklanamaz, işlemlerin görünürlüğünü engeller ve kontrol sistemlerini etkiler. Uzak mesafelerde Ethernet Switch’ler tarafından yönetilen verilerin değeri, otomatik ağ sistemlerini desteklemede oynadığı önemli roldür.

Veri akışının kesintiye uğraması, ağ ekipmanı, kontrol yazılımı ve hatta güvenlik ve emniyet sistemlerinin beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Ağ arızaları güvenlik, üretkenlik ve karlılık için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Sistem çökmeleri, operasyonlarda tehlikeli bir görünürlük eksikliği yaratabilir ve güvenlik sistemlerini kapatabilir. Ayrıca, acil onarımlar, özellikle uzak yerlerde, planlanan önleyici bakımdan çok daha pahalıya mal olduğu için finansal bir yükümlülük de oluştururlar.

Açık deniz tesislerinde, rüzgar çiftliklerinde, boru hatlarında ve kalifiye bakım teknisyenlerinin ve yedek parçaların kilometrelerce uzakta olabileceği diğer çalışma ortamlarında maliyetler daha da yüksek olabilir. Açıkçası arızalar önlenebilir problemlerdir. Ethernet Switch çalışma ortamıyla uygun şekilde eşleştiğinde ağ hataları son derece nadir meydana gelir. Bu eşletirmeyi yapmak için ticari ve endüstriyel olmak üzere iki tür Switch olduğu ve her birinin sınırlamalarının anlaşılmasını gerektirir.

endüstriyel switchler

endüstriyel switchler

endüstriyel switchler

Ticari Sınıf Switchler

endüstriyel switchler

Ticari sınıf Ethernet Switchler, tipik olarak aşırı sıcaklıklara, şoka, titreşime ve performansı etkileyebilecek elektrik gürültüsüne çok az maruz kalan ofis gibi iklim kontrollü ortamlarda kullanılır. Ticari Switchler genellikle 0 ° ila 45 ° C (32 ° ila 113 ° F) arasındaki sıcaklıklarda çalışacak şekilde derecelendirilmiştir; bu, switchleri seçerken önemli bir husustur. Ayrıca genellikle yerleşik fanlara ihtiyaç duyarlar.

endüstriyel switchler

Endüstriyel Switch Nedir?

endüstriyel switchler

Endüstriyel sınıf Ethernet Switchler, -40 ° ila 85 ° C (-40 ° ila 185 ° F) arasındaki sıcaklıklarda güvenilir bir şekilde çalışır, bu da insanların erişmesi zor olan zorlu ortamlarda çalıştıkları anlamına gelir. Endüstriyel tip Switchler, otomatik kontrol sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Yukarıdaki grafik hem ticari hem de endüstriyel anahtarların teknik özelliklerinin bir karşılaştırmasını sunmaktadır. Örneğin, endüstriyel anahtarlar sahada 20 ila 30 yıl çalışabilirken, ticari anahtarlar için MTBF (Arıza Arasındaki Ortalama Süre) genellikle 3 üç yıldan azdır.

endüstriyel switchler

Sorunları önleme

endüstriyel switchler

Birçok Endüstriyel sınıf Switch, düşen sıcaklıklardan ve diğer zorlu koşullardan önce proaktif olarak uyarılar vererek arıza süresini önlemeye yardımcı olan tanılama yetenekleri sunar.

İsteğe bağlı bir özellik olarak Switch, yönetim sistemine entegre veya bir insan makine arayüzünde (HMI) görüntülenebilen teşhis veri paketlerini düzenli olarak gönderebilir. Switchin izlenmesinden sorumlu kişi veya sistem, yaklaşmakta olan bir sorunu işaret eden yavaşlamaları görmek için port-by-port veri akışına bakabilir. Daha gelişmiş Switchler, daha güçlü tanılama özellikleri ve uzaktan sorun giderme sağlayan yerleşik tarayıcı işlevselliği sunar.

Veriler gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir ve işlenebilir. Ayrıca analiz ve bakım planlaması için veritabanları ve diğer uygulamalarla paylaşılabilir. Bu özellikler birçok endüstriyel switch için geçerlidir. Ticari switchler için benzer işlevler mevcuttur, ancak karmaşık yapılandırma ve programlama gereklidir.

endüstriyel switchler

Endüstriyel switchlerin kullanımı

endüstriyel switchler

Kuruluşlar hava koşullarına ve çevresel koşullara güvenemediği durumlarda, bu iş için uygun endüstriyel sınıf Ethernet switchler ve diğer bileşenleri kullanarak yüksek performansa ve artan çalışma süresine sahip olurlar.

Burada öncelik, zorlu şartlar için tasarlanmış ve çalışma koşullarından bağımsız olarak sorunları önlemek için uzaktan ve proaktif olarak yönetilebilen dayanıklı ürünler kullanmaktır. Endüstriyel Ethernet Switchler, çalışanlar için koşullar rahatsız edici olduğu ve ticari switchlerin yetersiz kaldığı durumlarda çalışması için tasarlanmıştır.

Endustriyel Ethernet Switch 1

endüstriyel switchler

Kaynak : https://iebmedia.com/index.php?id=14258&parentid=63&themeid=255&hft=117&showdetail=true&bb=1

error: