Enerji Üretim Santralleri

Enerji Üretim Santralleri

Enerji Üretim Santralleri

Enerji Üretim Santralleri | Dünya üzerinde artan enerji ihtiyacını karşılamak için kurulan; termik enerji santralleri (TES), rüzgar enerji santralleri (RES), hidro elektrik santralleri (HES), jeotermal enerji santralleri (JES), güneş enerji santralleri (GES), biokütle enerji santralleri (BES) gibi bir çok  enerji üretim santralinde Başarı Mühendislik olarak anahtar teslim çözümler sunmaktayız.

Başarı Mühendislik olarak Enerji Santrallerindeki faaliyetlerimiz başlıca;

Enerji Üretim Santrali Enerji SCADA Sistemi

Santralde ihtiyaca uygun olarak kurulan SCADA sistemleri üzerinden  yüksek gerilim, orta gerilim, alçak gerilim ve santral ünitelerinden  alınan bilgilerin anlık olarak izlenebilmesi, oluşan alarm ve olayların hızlı kontrol ve takibi, sistemlerin SCADA üstünden kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

Enerji Üretim Santralleri

TEİAŞ RTU ve TEİAŞ Haberleşme Sistemi

Ülkemizde faaliyet gösteren lisanslı enerji santrallerinin, Milli Yük Tevzi Merkezi SCADA sistemine bağlanması gerekmektedir. Başarı Mühendislik olarak TEİAŞ RTU ve TEİAŞ haberleşme sistemleri kapsamındaki hizmetlerimiz;

Enerji Üretim Santralleri

TEİAŞ RTU Kapsamı;

 • TEİAŞ İletişim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığınca yayınlanan teleinformasyon planına göre TEİAŞ sinyal listesinin hazırlanıp, TEİAŞ onayına sunulması.
 • Onaylı sinyal listesine istinaden RTU sistem mimarisinin oluşturulması.
 • RTU panosunun projelendirilmesi ve üretimi.
 • RTU sistemine ait yazılım ve konfigürasyonların yapılması.
 • RTU sisteminin montaj ve devreye alınması.
 • TEİAŞ İletişim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ve santral arasında Point to Point (PtP) testlerinin tamamlanması.

TEİAŞ Haberleşme Sistemi Kapsamı;

 • TEİAŞ İletişim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığınca yayınlanan İletişim Gereklilikleri yazısına istinaden gerekli haberleşme donanımlarının seçilmesi. (PAX, SDH, PDH, Main Kanal Router, Standby Kanal Router, vb.)
 • Haberleşme sistemi için çıkarılan konfigürasyonun TEİAŞ onayının alınması.
 • Haberleşme panolarının projelendirilmesi ve üretilmesi.
 • PAX sisteminin devreye alma testleri
 • TEİAŞ Main Kanal haberleşme sisteminin devreye alınması ve gerekli testlerinin yapılması.
 • TEİAŞ Standby (Yedek) Kanal haberleşme sisteminin devreye alınması ve gerekli testlerinin yapılması.
 • Teleprotection sisteminin devreye alınması ve gerekli testlerinin yapılması

Enerji Üretim Santralleri

Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi RİTM Sistemi

Tükiye’de faaliyet gösteren Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) enerji bakanlığı ve Tübitak tarafından kurulan Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezine bağlantısı için gerekli olan RİTM sistemi tarafımızca kurulmaktadır. RİTM sistemi ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Reaktif Güç Veri Kayıt Sistemi (RGVK)

EPDK Elektrik Şebeke Yönetmeliği gereğince  TEİAŞ ile reaktif güç kontrolü hizmeti sağlanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması imzalamış olan enerji santrallerinde, gerekli yönetmelik ve mevzuata uygun olarak çözümler sağlamaktayız.

Rüzgar Enerji Santrallerinde (RES) Koruma-Kumanda Sistemleri

Rüzgar Enerji Santrallerinde yüksek gerilim ve orta gerilim seviyesinde koruma ve kumanda sistemlerine ilişkin çözüm ve hizmetlerimize dair bilgi almak için tıklayınız.

Tübitak Milli Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi (GKÇ)

Başarı Mühendislik olarak Tübitak’ın yetkili partnerliği ile enerji santralleri ve trafo merkezlerinde güç kalitesini ölçmek amacıyla Tübitak GKÇ cihazlarının temin, montaj ve kurulumunu yapmaktayız.

EDAŞ RTU Sistemi

Lisanssız elektrik üretim santrallerinin (GES, RES, BES vb.) bölgesel EDAŞ tarafından izlenebilmesi için gerekli olan EDAŞ RTU sistemi çözümlerimiz anahtar teslim olarak uygulanmaktadır. İlgili EDAŞ’ın şartnamesi baz alınarak tarafımızca hazırlanan sistemlerde başlıca hizmetlerimiz;

 • Sistem konfigürasyonunun hazırlanması
 • Sinyal listesi, VPN talep formu vb. dökümanların hazırlanarak EDAŞ onayına sunulması.
 • RTU pano projesinin oluşturulması
 • RTU pano imalatının yapılması (Gerekli I/O’ya sahip RTU, 3G Router, Endüstriyel Ethernet Switch)
 • Kalite kaydedici (EKK) analizörünün temin montaj ve devreye alınması.
 • Koruma rölelerinin haberleşme parametrelerinin yapılması
 • RTU ve haberleşme sisteminin devreye alınması
 • EDAŞ ve santral arasında Point to Point PtP testlerinin yapılması.

Sektörler – Enerji Üretim Santralleri

error: