TEİAŞ RTU Sistemi Nedir? | TEİAŞ Milli Yük Tevzi Merkezi SCADA projesi kapsamında, TEİAŞ bölge yük tevzi merkezleri ve Ankara’da bulunan TEİAŞ İletişim Sistemleri Daire Başkanlığından 154kV ve 380kV seviyesinden hatta bağlı bulunan tüm şalt merkezlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.

Santrallerin veya trafo merkezlerinin TEİAŞ SCADA sistemine bağlanabilmesi için TEİAŞ tarafından projeye özel hazırlanmış İletişim Gereklilikleri yazısı ve Teleinformasyon Planına istinaden TEİAŞ RTU sistemi dizayn edilmesi gerekmektedir.

TEİAŞ RTU sisteminde kullanılması gereken RTU’ların TEİAŞ RTU şartnamesine ve garantili karakteristiklere uygunluk göstermesi gerekmektedir. Başarı Mühendislik olarak TEİAŞ RTU sistemlerinde TEİAŞ’ın istediği özellikleri barındıran ABB RTU veya Siemens RTU’lar tercih edilmektedir.

Başarı Mühendislik olarak TEİAŞ RTU Sistemi kapsamı dahilinde aşağıda bulunan çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

  • TEİAŞ İletişim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığınca yayınlanan teleinformasyon planına göre TEİAŞ sinyal listesinin hazırlanıp, TEİAŞ onayına sunulması.
  • Onaylı sinyal listesine istinaden RTU sistem mimarisinin oluşturulması.
  • RTU panosunun projelendirilmesi ve üretimi.
  • RTU sistemine ait yazılım ve konfigürasyonların yapılması.
  • RTU sisteminin montaj ve devreye alınması.
  • TEİAŞ İletişim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ve santral arasında Point to Point (PtP) simülasyon sinyal testlerinin tamamlanması.
  • TEİAŞ İletişim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ve santral arasında Point to Point (PtP) gerçek değer sinyal testlerinin tamamlanması.

Teleinformasyon Planı Nedir?

Teleinformasyon planı, TEİAŞ RTU sistemi kapsamında santral veya trafo merkezine özel, TEİAŞ tarafından yayınlanan ve TEİAŞ RTU sistemi üzerinden, SCADA sistemine aktarılacak verilerin lokasyonları ile miktarlarını gösteren tablodur. Teleinformasyon planına istinaden, TEİAŞ standartlarına uygun sinyal listelerinin oluşturulması ve oluşturulan bu TEİAŞ RTU sinyal listesinin, ilgili TEİAŞ biriminden onayının alınması gerekmektedir. Örnek teleinformasyon planı aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

data toplama

RTU ile SCADA Haberleşmesi Nasıl Yapılır?

RTU bilgileri SCADA’ya iki farklı yoldan yedekli olarak gönderilir. TEİAŞ iletişim gereklilikleri ile özellikleri belirlenen Main ve Stand-By olarak adlandırılan aşağıdaki gibi iki farklı sistem ile haberleşme sağlanır.

1.    Leased Line (64K Kiralık Kanal)Haberleşmesi

Leased Line, TEİAŞ Yük Tevzi Merkezlerinde bulunan SCADA sistemine, santrallerin RTU bilgilerinin gönderildiği Türk Telekom üzerinden, noktadan noktaya kiralanan 64K’lık kanaldır. Kiralık kanal, RTU haberleşmesi için 19200 Baud hıza sahip öncelikli yol olarak kullanılır. Kiralık kanal Telekom tarafından sağlanan ekipmanların türüne göre E1 portu veya V.35 portu üzerinden sağlanır.

Başarı Mühendislik olarak, Kiralık kanal haberleşmesinde kullanılan Router cihazların kurulum ve devreye alma hizmetlerini sağlar.

Kiralık kanal ekipmanları üzerinden ses ve data haberleşmesi sağlanmaktadır. Kiralık kanal ekipmanları olarak Cisco ve Photel ürünleri kullanılmaktadır.

2.    Stand-By Kanal Haberleşmesi

Stand-By Kanal, TEAİŞ havai hat, üzerinden frekanslar ile haberleşen T40 PLC’ler (Power Line Carrier) üzerinden santral ile, YTM arasında kurulan kanaldır. Stand-By Kanal RTU haberleşmesinde 200, 600, 1200 Baud gibi düşük hızlar kullanılan yedek kanaldır.

FSK modem, RTU ile RS232 dijital veriyi alarak Analog veriye çevirir ve PLC’ye analog bağlantı yapılarak karşı tarafa veriyi iletir. Karşı tarafta ise bu Analog veriyi tekrar dijitale çevirmek için, ayrı bir FSK modem daha kullanılması gereklidir.

Başarı Mühendislik, Stand-By kanal haberleşmesi için FSK modem kurulum ve devreye alma hizmeti sağlar.

Not: Main ve Stand-By kanal haberleşmesi sahaların haberleşme altyapısının durumuna göre zaman zaman OPGW hat üzerinden Multiplexer üzerinden, başka bir sahaya taşınarak main veya stan-by ekipmanlar üzerinden haberleştirilebilirler.

error: