WinCC OA

Bir SCADA sistemi aracılığıyla bir üretim tesisinin gözetim, izleme ve kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için programcılar tarafından yürütülen geliştirme aşaması tek başına önemli değildir. Kullanılan uygulamaların özelliklerinin kurulumun gerekliliklerine uygun olması da önem teşkil eder.

SCADA‘ların tasarımına ve geliştirilmesine adanmış, uygulamaları ideal hale getiren özelliklere sahip birkaç SCADA programı vardır. Bu makalede, bunlardan birinin özelliklerini kısaca açıklayacağız: WinCC Open Architecture.

WinCC OA

scada network
SCADA’nın Otomasyon Ağındaki Konumu

WinCC OA

WinCC Open Architecture Nedir?

SIMATIC WinCC Open Architecture, grafikte belirtilen temel ihtiyaçları (tesislerin denetimi, kontrolü ve izlenmesi) karşılayan SCADA sistemlerinin uygulanması için Siemens çözümlerinden biridir.

Başlıca özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Yönetici” kavramı ve istemci-sunucu mimarisi.
  • Dağıtık sistemler ve yedeklilik.
  • Esneklik ve ölçeklenebilirlik.
  • Çok dilli projeler.
  • Olay tabanlı sistem.

WinCC OA

WinCC OA
Çeşitli yapılandırılmış Yöneticilere sahip bir WinCC OA projesi

Örneğin yönetici, sistemin veritabanındaki değişkenlerin verilerini okumaktan ve yazmaktan sorumlu olan modül olabilir (Veritabanı Yöneticisi). Başka bir Yönetici, SCADA sisteminin kontrol sistemleri (S7 Sürücüsü, S7Plus Sürücüsü, vb.) ile iletişiminden sorumlu olan olabilir.

Yöneticilerin ortaya çıkması, bunların yanı sıra istemci ve sunucu arasında ayrım yapmayı mümkün kılar. Böylece, aşağıdaki mimariye sahip olabiliriz:

  • Sunucu (lar): Bilgi ve kurulum olaylarını işlemeyi sağlayan yöneticiler (veritabanına bağlantı, otomasyon sistemleri ile iletişim, komut dosyalarının yürütülmesi).
  • İstemci (ler): Sunucunun sorumluluğunda, kurulumun geçerli durumunun görüntülenmesi için bilgi işlemeyi sağlayan yöneticiler.

WinCC OA ve istemci-sunucu ağına sahip bir SCADA sistemi örneği aşağıdaki gibidir:

wincc sunucu istemci
WinCC OA’daki ana işlevlerin işlenmesinden sorumlu iki sunucudan oluşan bir SCADA sistemi örneği. İstemciler (UI Manager) kurulumu izlemek için bir sunucuya bağlanır.

Dağıtık sistemler ve yedeklilik

Bu son şekilde WinCC OA ile SCADA sisteminin bir veya daha fazla sunucudan oluşabildiğini görüyoruz.

Örneğin, her sunucu bir üretim tesisinden veya tesisinden sorumlu olabilir veya müşterinin tesislerinde meydana gelen her şeyi, tüm tesislerle iletişim halinde olan merkezi bir sunucuya bağlanarak görüntüleyebileceği bir sunucu ağının parçası olabilir, veya doğrudan sunucuları ekleyebilir.

Bu konseptten yararlanarak, 2048 adede kadar alt sistemden oluşan bir sistem oluşturulabilir. Bu özellik, diğer işlevlerin yanı sıra, bazı alt sistemler üzerinde eylemler yürütülmesine ve paylaşılan verilerin sistem genelinde senkronize edilmesine olanak tanır.

Diğer yandan, her sunucu sisteme ek işlevler sağlar veya güvenlik (yedeklilik olarak bilinir) için mevcut olanları işlevleri çoğaltır.

wincc diagram
İki sunuculu bir sistem örneği: bir ana sunucu ve bir yedek sunucu. Yedeklilik yönetimi “Redu Manager” a emanet edilmiştir.

Yedek sunucu, ana sunucuda kritik bir hata oluştuğunda ana sunucunun yerine geçer. Yedeklilik örneği yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.

WinCC OA Özellikleri

WinCC OA, SCADA sisteminin fonksiyonlarını kendi programlama dili olan CONTROL aracılığıyla eklemeye, değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya izin verir.

Ayrıca WinCC OA, Yöneticiler aracılığıyla yapılandırıldığı için, sistem kurulumun boyutuna mükemmel şekilde adapte olabilir. Daha büyük kurulumlar için ve projenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli Yönetici sayısını arttırmak yeterlidir.

Çok dilli projeler

WinCC OA, kurulumların birden çok dilde izlenmesini destekler, böylece operatörler projede mevcut olanlar arasından tercih ettikleri dili seçebilirler.

wincc diller
Kullanıcılar kendi dillerini seçebilirler.

Olay tabanlı sistem

Son olarak, WinCC OA’nın temel özelliklerinden biri, tamamen olay odaklı olması, diğer bir deyişle, genel olarak veri işlemenin sadece sistemde bir değişiklik olduğunda gerçekleşmesidir.

Alınan olayların (değişikliklerin) yönetiminden sorumlu Yönetici, sistemin “ana motoru” olan Etkinlik Yöneticisi yani Event Manager’dir.

wincc event manager
Etkinlik Yöneticisi olayları alır ve sistem Yöneticilerinin geri kalanıyla paylaşır.

Bu özellik sayesinde SCADA sisteminin verileri sürekli işlemesi gerekmediği için kullanılan sunucu veya sunucuların kaynak tüketimini büyük ölçüde azaltılır.

Kaynak:  https://www.sothis.tech/en/scada-systems-wincc-open-architecture/

error: