Ağ Yedekleme | Endüstriyel ağ uygulamaları hakkında konuşurken, sistemde istikrarlı ve sorunsuz bir şekilde veri iletimi önemlidir. Bu yüzden güvenilirliği artırmak için ağlarda yedekleme fikri ortaya çıktı . Yedekleme, bir cihaz arızalandığında bir başkasının otomatik olarak devreye girmesidir.  Korenix, sağlam ve güvenilir ağ bağlantısı sunmak için sayısız teknoloji geliştirdi ve patentini aldı. Korenix patentli protokoller sadece Korenix endüstriyel switchleri veya ağ ekipmanları desteklemekle kalmaz, aynı zamanda Korenix ürünlerinin üçüncü taraf tedarikçilerin switchleri ile entegrasyonuna izin verir. Bu makalede, Korenix switchlerinin desteklediği standart ve Korenix patentli protokoller tanıtılacaktır.

Ağ Yedekleme | Korenix Patentli Protokoller

Korenix Multiple Super Ring (MSR): Ring Master (RM) Yedekleme, Rapid Super Ring (RSR), Trunk Ring, Multi Ring, Rapid Dual Homing (RDH) and Super Chain dahil olmak üzere çeşitli yedekleme özelliklerini bir araya getiren bir teknolojidir. Bu teknolojiler bağlantıyı yeniden kurabilir ve bağlantı kopması durumunda ağı çok hızlı şekilde eski haline getirebilir.

Ağ Yedekleme

Rapid Super Ring (RSR): Korenix RSR teknolojisi en iyi yedekleme zamanını garanti eder (5ms arıza kurtarma / 0ms bağlantı restorasyonu). Ayrıca, hibrit bakır ve fiber bağlantılarını destekler.

Ring Master (RM) Yedekleme: Ring Master (RM) tek halka olmasına rağmen, Korenix patentli RM Yedekleme teknolojisi kritik sorunu çözer ve halkanın her zaman iyi kontrol edilmesini garanti eder. RM dışındaki her anahtar Yedek RM’dir. RM başarısız olursa, yedek RM’den biri otomatik olarak rolü üstlenecektir.

Ağ Yedekleme

Trunk Ring: Bant genişliğini 100M’den 1000M’ye çıkarmanıza ve yedekleme seviyesini artırmanıza olanak tanıyan port trunk ve MSR teknolojisini birleştirir. Yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için önerilen bir teknolojidir.

Multi Ring: Tek bir switchte 16 halkayı destekler ve çoklu halkaları birbirine bağlamak için en basit yolu sağlar.

Rapid Dual Homing: İki halkanın karmaşıklık olmadan birden fazla bağlantı üzerinden serbestçe bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir (örneğin, 1’den 1’e, 1’den N’e, N’den 1’e veya N’den N’e). Kurtarma ve yeniden bağlanma süreleri oldukça hızlıdır. (50ms kurtarma / 0ms restorasyon)

Super Chain: Mevcut bir ağa yeni switch eklerken yedeklemeyi artırmak için kullanılan bir teknolojidir. Tüm ağ topolojisinin esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve uyumluluğunu iyileştirir. Artan ağ topolojisi ve yedekleme artışı gerektiren uygulamalarda önerilen bir teknolojidir.

Ağ Yedekleme

Ağ Yedekleme | Esnek Yönetim | Ağ Yedekleme

ERPS V1 (Ethernet Ring Protection Switching V1): Farklı üreticilerin switchleriyle halka düzenleye izin verir. (50ms kurtarma, 0ms restorasyon.)

ERPS V2 (Ethernet Ring Protection Switching V2): Sınırsız sayıda ve seviyede halka ekleyerek kolay genişletmeyi sağlar. Her halka bağımsız olarak çalışır ve tüm halkalardaki toparlanma süresi deterministik, 50ms toparlanma süresi ve 50ms restorasyondur.

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol): RSTP’nin temel amacı, farklı üreticilerin anahtarlarını herhangi bir ağ topolojisine bağlayabilmektir. Çok esnek ve güvenli bir protokoldür. Bununla birlikte, iyileşme süresi deterministik değildir ve ağ topolojisine bağlıdır.

Ağ Yedekleme

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol): VRRP, bir IP alt ağ grubundaki varsayılan ve otomatik ağ geçidi seçimleri yoluyla yönlendirme yollarının kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini artırır. Bir yönlendirici bozulursa, diğer grup üyelerinden biri trafiği ileterek onun yerini alabilir.

Ağ Yedekleme

Ağ Yedekleme | Kablosuz Yedekleme

Dual Radio Wireless Redundancy: Çoğu Korenix kablosuz cihazı, ikili radyo yedekleme özelliği sunar ve 802.11a / b / g / n / ac modlarında çift bantla (2.4G ve 5G) yapılandırılabilir. İki Wi-Fi arayüzünü aynı düğüme bağlayarak, iki bağlantı birbirini yedekleyebilir. Kullanıcılar hangisinin birincil ve hangisinin ikincil olduğunu belirleyebilir.

RSR Redundant Gateway: JetWave ürünleri RSR Yedekli Gateway teknolojisini destekler: ana ve yedekli ağ geçitleri aynı ayarları paylaşır. Ana ağ geçidi arızalanırsa veya RSR halkası anormal görünüyorsa, uç istemci cihazlarının internete erişebilmesini sağlamak için yedek gateway etkinleştirilir.

Untitled 6
error: