Scada Sistemleri
Enerji Yönetim Sistemleri
Telekomünikasyon Sistemleri
Endüstriyel IoT Sistemleri
Koruma ve Kumanda Sistemleri
Otomasyon Sistemleri

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin her biri için o sektöre özel çözümler geliştirmekte ve üretmekteyiz. Bu alanlarda global firmaların ürünleri ile birlikte kendi geliştirdiğimiz çözümleri bir araya getirip, uzman ve deneyimli kadromuzun mühendislik tecrübesiyle birleştirerek tesislerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan hizmetler ve çözümler sağlamaktayız.


ÇÖZÜMLERİMİZ

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

Aşağıdaki sektörlerde faaliyet göstermekteyiz.

 • Enerji Üretim Santralleri

  Dünya üzerinde artan enerji ihtiyacını karşılamak için kurulan; termik enerji santralleri (TES), rüzgar enerji santralleri (RES), hidro elektrik santralleri (HES), jeotermal enerji santralleri (JES), güneş enerji santralleri (GES), biokütle enerji santralleri (BES) gibi bir çok  enerji üretim santralinde Başarı Mühendislik olarak anahtar teslim çözümler sunmaktayız. Başarı Mühendislik olarak Enerji Santrallerindeki faaliyetlerimiz başlıca; Enerji Üretim Santrali Enerji SCADA Sistemi, TEİAŞ RTU ve TEİAŞ Haberleşme Sistemi, Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi RİTM Sistemi, Reaktif Güç Veri Kayıt Sistemi (RGVK), Koruma-Kumanda Sistemleri, Tübitak Milli Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi (GKÇ), EDAŞ RTU Sistemi

 • Endüstriyel Tesisler

  Günümüzde hızla gelişmekte olan teknoloji ile endüstriyel tesislerde otomasyon sistemleri önemli yer edinmektedir. Başarı Mühendislik olarak endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan SCADA sistemleri, enerji otomasyonu, enerji izleme ve raporlama sistemi, endüstriyel IoT çözümleri, OG koruma kumanda sistemi gibi anahtar teslim çözümler sunmaktayız. Bina yönetim sistemlerinde (BMS) başlıca hedefler tüketilen enerjinin (elektrik, doğalgaz, ısı, su vb) anlık olarak takip edilip kayıt altına alınması ve bu veriler üzerinden tüketimlerin raporlanarak detaylı analizlerin yapılmasını sağlamaktır.

 • Organize Sanayi Bölgeleri

   

 • Elektrik İletim - TEİAŞ

  TEİAŞ Haberleşmesi; Telekomünikasyon Sistemleri ile TEİAŞ, elektrik iletim ağına dahil olan enerji üretim santrallerinin üretim bilgilerini okuma ve koruma kumanda sinyallerin TEİAŞ SCADA siteminde entegre edilmesini zorunlu kılar. Bununla beraber yüksek miktarlarda enerji tüketim yapan fabrikalar, Organize Sanayi Bölgeleri gibi yapılanmalar içinde bu zorunluluk söz konusudur.

 • Elektrik Dağıtım Şirketleri

 • Ulaşım Sistemleri

 • Altyapı Tesisleri

 • Bina Teknolojileri

  Alışveriş merkezi, hastane, stadyum, üniversite kampüs ve yurtları, data center binalarında tüketilen enerjinin izlenmesi ve raporlanması için bina yönetim sistemi (BMS) çözümlerini geliştirmek ve uygulamaktayız. Bina yönetim sistemlerinde (BMS) başlıca hedefler tüketilen enerjinin (elektrik, doğalgaz, ısı, su vb) anlık olarak takip edilip kayıt altına alınması ve bu veriler üzerinden tüketimlerin raporlanarak detaylı analizlerin yapılmasını sağlamaktır.

error: