Scada Sistemleri
Enerji Yönetim Sistemleri
Telekomünikasyon Sistemleri
Endüstriyel IoT Sistemleri
Koruma ve Kumanda Sistemleri
Otomasyon Sistemleri

Hizmetlerimiz

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin her biri için o sektöre özel çözümler geliştirmekte ve üretmekteyiz. Bu alanlarda global firmaların ürünleri ile birlikte kendi geliştirdiğimiz çözümleri bir araya getirip, uzman ve deneyimli kadromuzun mühendislik tecrübesiyle birleştirerek tesislerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan hizmetler ve çözümler sağlamaktayız.


ÇÖZÜMLERİMİZ

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

Aşağıdaki sektörlerde faaliyet göstermekteyiz.

 • ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ

   

  Dünya üzerinde artan enerji ihtiyacını karşılamak için kurulan; termik enerji santralleri (TES), rüzgar enerji santralleri (RES), hidro elektrik santralleri (HES), jeotermal enerji santralleri (JES), güneş enerji santralleri (GES), biokütle enerji santralleri (BES) gibi bir çok  enerji üretim santralinde Başarı Mühendislik olarak anahtar teslim çözümler sunmaktayız. Başarı Mühendislik olarak Enerji Santrallerindeki faaliyetlerimiz başlıca; Enerji Üretim Santrali Enerji SCADA Sistemi, TEİAŞ RTU ve TEİAŞ Haberleşme Sistemi, Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi RİTM Sistemi, Reaktif Güç Veri Kayıt Sistemi (RGVK), Koruma-Kumanda Sistemleri, Tübitak Milli Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi (GKÇ), EDAŞ RTU Sistemi

 • ENDÜSTRİYEL TESİSLER

   

  Endüstriyel Tesisler | Günümüzde hızla gelişmekte olan teknoloji ile endüstriyel tesislerde otomasyon sistemleri önemli yer edinmektedir. Başarı Mühendislik olarak endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan SCADA sistemleri, enerji otomasyonu, enerji izleme ve raporlama sistemi, endüstriyel IoT çözümleri, OG koruma kumanda sistemi gibi anahtar teslim çözümler sunmaktayız. Başarı Mühendislik olarak Endüstriyel Tesislerdeki faaliyetlerimiz başlıca; Endüstriyel Tesislerde SCADA Sistemi, Endüstriyel Tesislerde Enerji Otomasyonu, Endüstriyel Tesislerde Enerji İzleme ve Raporlama Sistemi, Endüstriyel Tesislerde OG Koruma Kumanda Çözümleri

 • ELEKTRİK İLETİM – TEİAŞ HABERLEŞME SİSTEMLERİ

   

  Elektrik İletim – TEİAŞ Haberleşme Sistemleri | Telekomünikasyon Sistemleri ile TEİAŞ, elektrik iletim ağına dahil olan enerji üretim santrallerinin üretim bilgilerini okuma ve koruma kumanda sinyallerin TEİAŞ SCADA siteminde entegre edilmesini zorunlu kılar. Bununla beraber yüksek miktarlarda enerji tüketim yapan fabrikalar, Organize Sanayi Bölgeleri gibi yapılanmalar içinde bu zorunluluk söz konusudur. TEİAŞ, enerji üretim santrallerindeki veri haberleşmesinin nasıl olacağını iletişim gereklilikleri olarak adlandırılan bir standart ile belirlemiştir. Başarı Mühendislik, TEİAŞ tarafından yayınlanan iletişim gerekliliklerinde yer alan OPGW hat sonlandırma, Teleprotection,  RTU, PAX Santral, SDH, Multiplexer (PDH), Main kanal olarak adlandırılan Leased Line(64K Kiralık Kanal) ve Stand-By kanal olarak adlandırılan FSK modemler ile anahtar çözümler sunar. 

 • BİNA TEKNOLOJİLERİ

   

  Bina Teknolojileri – Bina Yönetim ve Otomasyon Sistemleri | Alışveriş merkezi, hastane, stadyum, üniversite kampüs ve yurtları, data center binalarında tüketilen enerjinin izlenmesi ve raporlanması için bina yönetim sistemi (BMS) çözümlerini geliştirmek ve uygulamaktayız. Bina yönetim sistemlerinde (BMS) başlıca hedefler tüketilen enerjinin (elektrik, doğalgaz, ısı, su vb) anlık olarak takip edilip kayıt altına alınması ve bu veriler üzerinden tüketimlerin raporlanarak detaylı analizlerin yapılmasını sağlamaktır. Binalarda enerji tüketimine dayalı maliyetlerin kaynağında analiz edip tasarruf sağlanması için detaylı ölçüm ve takibin yapılması gerekmektedir. Uygulamakta olduğumuz bina yönetim sistemleri (BMS), binalarda bulunan kartlı geçiş, yangın algılama, CCTV gibi sistemlerle haberleşerek veri alışverişine olanak sağlamaktadır.

error: