Elektrik İletim

Elektrik İletim - TEİAŞ Haberleşme Sistemleri

Elektrik İletim – TEİAŞ Haberleşme Sistemleri

Elektrik İletim – TEİAŞ Haberleşme Sistemleri | Telekomünikasyon Sistemleri ile TEİAŞ, elektrik iletim ağına dahil olan enerji üretim santrallerinin üretim bilgilerini okuma ve koruma kumanda sinyallerin TEİAŞ SCADA siteminde entegre edilmesini zorunlu kılar. Bununla beraber yüksek miktarlarda enerji tüketim yapan fabrikalar, Organize Sanayi Bölgeleri gibi yapılanmalar içinde bu zorunluluk söz konusudur.

TEİAŞ iletişim gereklilikleri olarak adlandırılan bir standart ile TEİAŞ, enerji üretim santrallerindeki veri haberleşmesinin nasıl olacağını belirlemiştir.

Başarı Mühendislik, TEİAŞ tarafından yayınlanan iletişim gerekliliklerinde yer alan OPGW hat sonlandırma, Teleprotection,  RTU, PAX Santral, SDH, Multiplexer (PDH), Main kanal olarak adlandırılan Leased Line(64K Kiralık Kanal) ve Stand-By kanal olarak adlandırılan FSK modemler ile anahtar çözümler sunar. 

Elektrik İletim

OPGW Hat Haberleşmesi

OPGW Hat, TEİAŞ iletim ağı (Havai Hat) yüksek gerilim kabloları üzerinden çekilen non-metalic fiber kablodur. OPGW haberleşmesi ise bu fiber hat üzerinden Trafo merkezleri (TM) ile üretim santralleri arasında kurulan haberleşmedir.

Başarı mühendislik;

 • OPGW hattın TM’lerde ve santrallerde bulunan sistem odalarında sonlandırma ve OTDR testleri hizmetlerini sağlar.
 • OPGW hat üzerinden Ses ve Data bilgilerinin iletimi için TDM teknolojileri hizmetlerini sağlar. TDM teknolojisi olarak projelerimizde bu hizmeti PHOTEL SDH ve PDH ürünleri ile sağlamaktayız.
 • SDH’ler fiber hat üzerinden STM-N seviyesinde bağlanırlar ve üzerlerinde STM-N portları ve alt sistemlere bağlantıları için E1 portları bulunmaktadır.
 • PDH üzerinde ise E&M, FXS, FXO gibi ses portları, RS232, V.35, Co-Dir(64K) data portları ile beraber SDH bağlantısı için E1 Portları bulunmaktadır.
 • PHOTEL TDM ürünleri ile bu iki yapı tek bir şasede de tümleşik olarak sunulabilmektedir.
 • TDM ürünler yedekli yönetim ve yedekli enerji beslemesi olarak sunulmaktadır.
 • OPGW hat üzerinden koruma kumanda sinyal iletişimi için kullanılan Teleprotection ürünlerinin kurulum ve devreye alma hizmeti sağlar.

Elektrik İletim

Leased Line (64K Kiralık Kanal)Haberleşmesi

Leased Line, TEİAŞ Yük Tevzi Merkezlerinde bulunan SCADA sistemine santrallerin RTU bilgilerinin gönderildiği Türk Telekom üzerinden noktadan noktaya kiralanan 64K’lık kanaldır. Kiralık kanal RTU haberleşmesi için 19200 Baud hıza sahip öncelikli yol olarak kullanılır. Kiralık kanal Telekom tarafından sağlanan ekipmanların türüne göre E1 portu veya V.35 portu üzerinden sağlanır.

Başarı Mühendislik olarak, Kiralık kanal haberleşmesinde kullanılan Router cihazların kurulum ve devreye alma hizmetlerini sağlar.

 Kiralık kanal ekipmanları üzerinden ses ve data haberleşmesi sağlanmaktadır. Kiralık kanal ekipmanları olarak Cisco ve Photel ürünleri kullanılmaktadır.

Elektrik İletim | Stand-By Kanal Haberleşmesi

TEİAŞ Haberleşmesi Telekomünikasyon Sistemleri Stand-By Kanal, TEAİŞ havai hat üzerinden frekanslar ile haberleşen T40 PLC’ler (Power Line Carrier) üzerinden santral ile YTM arasında kurulan kanaldır. Stand-By Kanal RTU haberleşmesinde 200, 600, 1200 Baud gibi düşük hızlar kullanılan yedek kanaldır.

FSK modem, RTU ile RS232 dijital veriyi alarak Analog veriye çevirir ve PLC’ye analog bağlantı yapılarak karşı tarafa veriyi iletir. Karşı tarafta ise bu Analog veriyi tekrar dijitale çevirmek için ayrı bir FSK modem daha kullanılması gereklidir.

Başarı Mühendislik, Stand-By kanal haberleşmesi için FSK modem kurulum ve devreye alma hizmeti sağlar.

PAX Haberleşmesi

PAX haberleşmesi, santrallere kurulan Telefon Sistemleri (PBX) ile çevre santrallere, trafo merkezlerine ve YTM’ye telefon erişimidir. PAX sistemleri, TEİAŞ tarafından belirlenen numara planına göre konfigüre edilir. PAX sistemlerinin kesintisiz haberleşmesi için Kiralık kanal, OPGW ve PLC üzerinden gerekli portlar kullanılarak yedekliği sağlanır.

Başarı mühendislik, numara planına göre PAX sistemlerinin montaj ve devreye alma hizmetleri sağlar.

Bu alandaki uygulamalarımız aşağıdaki gibidir:   

 • SDH, PDH, MUX haberleşme Çözümleri
 • TEİAŞ RTU ve Haberleşme Çözümleri
 • TEİAŞ OPGW Hat Çözümleri
 • PAX Çözümleri
 • XDSL ( SHDSL, ADSL, VDSL..) Haberleşme Çözümleri
 • Kablosuz Haberleşme, Access Point, Radyo Haberleşme Çözümleri
 • GSM/GPRS/3G/LTE Haberleşme Çözümleri
 • PLC (Power Line Carrier) Haberleşme Çözümleri 
 • Fiberoptik Altyapı Çözümleri
error: