Koruma & Kumanda

Koruma ve Kumanda Sistemleri

Koruma ve Kumanda Sistemleri | Orta ve yüksek gerilim trafo tesislerinde, elektriksel koruma ve kumanda sistemlerine yönelik anahtar teslim çözüm üretmekteyiz. Bu alandaki uygulamalarımız;   Sekonder projelendirme Koruma & Kumanda panoları dizayn, üretim, saha montaj , test ve devreye alma Primer ve sekonder sistemleri test ve devreye alma Orta ve yüksek gerilim iletim, dağıtım sistemleri koruma röleleri test ve devreye alma  

Koruma & Kumanda Sistemleri

Test ve Devreye Alma Hizmetleri

Kesici test ve kontrolleri

 • Şebeke frekansı dayanım testi
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ölçümü ve kayıp faktörü testleri
 • Açma ve kapama zamanı ölçümü
 • Kinematik hız ve yer/zaman ölçümü
 • Kontak geçiş direnci ölçümü
 • SF6 gaz kaçağı ve basınç kontrolü
 • Elektriksel ve mekanik fonksiyon testleri

Ayırıcı test ve kontrolleri

 • Şebeke frekansı dayanım testi
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kontak geçiş direnci ölçümü
 • Elektriksel ve mekanik fonksiyon testleri
 • Motor ve kumanda devresinin kontrolü
 • Yardımcı kontaklar ve limit anahtarların kontrolü

Akım trafosu test ve kontrolleri

 • Şebeke frekansı dayanım testi
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ölçümü ve kayıp faktörü testleri
 • IEC 61869-2’ye göre yüzde hata ve faz kayması ölçümü
 • IEC 61869-2’ye göre doyum noktasının belirlenmesi
 • Sekonder sargı direnci ölçümü
 • Çevirme oranı testi
 • Yük testi
 • Polarite testi
 • Primer enjeksiyon ile akım devresi kontrolü

Gerilim trafosu test ve kontrolleri

 • Şebeke frekansı dayanım testi
 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ölçümü ve kayıp faktörü testleri
 • Çevirme oranı testi
 • Primer enjeksiyon ile yüzde hata ve faz kayması ölçümü
 • Yük testi
 • Polarite testi

Parafudr test ve kontrolleri

 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ve kayıp faktörü testleri
 • Parafudur sayacı kontrolü

Güç trafosu ve nötr direnci testleri

 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kapasitans ölçümü ve kayıp faktörü testleri
 • İkaz akımı ölçümü
 • Her bir kademenin çevirme oranı testi
 • DC direnç ölçümü
 • Bağlantı grubu testi
 • Yağ analizleri
 • Zati korumaların( buchholz, termostat vs.) kontrolü
 • Silikajel kontrolü
 • Nötr direnci izolasyon testleri ve direnç ölçümü

Jeneratör testleri

 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Tip-up izolasyon testi
 • Stator ve Rotor Sargı Direnci ölçümü
 • Rotor empedans testi

Koruma Rölesi Testleri

 • Mesafe koruma röleleri
 • Diferansiyel koruma röleleri
 • Bara koruma ve kesici arıza röleleri
 • Aşırı akım ve yönlü aşırı akım röleleri
 • Gerilim ve frekans röleleri
 • Tekrar kapama röleleri
 • Motor koruma röleleri
 • Jeneratör koruma röleleri
 • Rocof/vektör shift röleleri

Kompanzasyon Panosu Testleri

 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Kondansatör kapasitans ölçümü
 • Reaktör endüktans ve kalite faktörü ölçümü
 • Rezonans frekansı tespiti
 • Dengesizlik akım trafosu testleri
 • Dengesizlik koruma rölesi testleri
 • Reaktif güç kontrol rölesi enjeksiyon testleri

Mühendislik Hizmetleri

Kararlı Durum Analizleri

 • Kısa devre hesapları
 • Yük akışı analizi
 • Ark flash analizi
 • Harmonik analizi
 • Koruma rölesi koordinasyonu(Selektivite)
 • DC kısa devre hesapları
 • DC yük akışı analizleri

Geçici Durum Analizleri

 • Dinamik motor kalkış/hızlanma analizi
 • Enerji üretim tesislerinde kararlılık analizleri
 • Uyartım ve tahrik sistemlerinin modellenmesi
 • Anahtarlama analizleri
 • Kapasitör inrush akımı hesabı reaktör seçimi
 • Aşırı gerilim koordinasyonu

Temel ve Detay Tasarım

 • Primer tasarım(tek hat, yerleşim vb.)
 • Sekonder tasarım(ölçü, koruma, kontrol şemaları)
 • Ekipman seçimi(trafo, havai hat, kablo, kapasitör, parafudur vb.)
 • Akım ve gerilim trafosu oran/çekirdek hesapları
 • Yıldırımdan korunma sistemleri
 • Topraklama gridi tasarımı, adım ve dokunma gerilimi hesabı

Ölçüm Hizmetleri

 • Enerji kalitesi ölçümü
 • Enerji tüketimi ve harmonik ölçümü
 • Topraklama ölçümü
 • Selvaz yöntemi
 • Toprak meggeri
 • Termal kamera ölçümleri

Danışmanlık Hizmetleri

 • Teknik şartnamelerin hazırlanması
 • Tekliflerin teknik değerlendirmesi
 • Proje realizasyonu boyunca teknik proje yönetimi
 • Fabrika ve saha kabul testleri

Teknik Eğitim Hizmetleri

 • OG Sistem tasarımı, koruma ve seçicilik
 • Koruma rölesi (GE, Micom, SEL, Siemens, Sepam, Vamp)
 • Temel seviye (CT, VT, Koruma ayarları I/O ataması vs.)
 • İleri seviye (Kişiselleştirilmiş lojik)
 • Haberleşme (IEC 61850, Goose vs.)
 • Güç sistemleri analizleri
 • Kararlı durum analizleri
 • Geçici durum analizleri
 • OG ve AG topraklama sistemleri
error: