Internet of Things - Nesnelerin İnterneti
Internet of Things – Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin interneti Nedir (IoT Nedir) | Internet Of Things (IoT),  internet bağlantısının fiziksel cihazlara ve gündelik nesnelere kadar genişletilmesidir. IoT ile Embedded elektronik cihazların, internet bağlantısı olan cihazların ve diğer akla gelebilecek diğer formlardaki elektronik cihazların, internet üzerinde olan diğer cihazlar ile haberleşmesi ya da merkezi bir noktadan takibi ve yönetimi yapılabilir.

Nesnelerin interneti Nedir IoT nedir

IoT tanımının oluşmasının sebebi gerçek zamanlı analizin, makine öğrenmesinin, embedded sistemler gibi birçok elektronik teknolojinin aynı ortamda birleşmesinden dolayı gelişmiştir. Geleneksel embedded sistemler, kontrol sistemleri, otomasyon sistemleri (Ev ve bina otomasyonu vb.) IoT’nin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.

Nesnelerin interneti Nedir IoT nedir

Internet Of Things Tarihçesi

Nesnelerin interneti Nedir IoT nedir

IoT kavramı 1982 yılının başlarında tartışılmaya başlandı ve Carnagie Mellon üniversitesinde modifiye edilmiş kola otomatı (Coke Vending Machine), ilk internet bağlantısı olan uygulama olmuştur ve kendi içindeki içecek miktarını, yeni yüklenen içeceklerin soğuk olup olmadığı gibi bilgileri raporlayabilme yeteneğine sahipti. IoT’nin çağdaş temelleri 1991 yılında Mark Weiser’İn akademik alandaki çalışması olarak Ubiquitous Computing (Her yerde bulunan bilgisayar) üzerine yazdığı “21. Yüzyıl Bilgisayarı” , “ubicom” ve “percom” gibi makaleler ile oluştu. 1994’de Reza Raji “IEEE Spectrum” dergisinde küçük data paketlerinin geniş ağ gruplarına taşınması gibi bir konsept tanımladı. 1993-1997 tarihleri arasında “Microsoft’s at Works, Novell’s NEST” birçok şirket çözümler önermeye başladı. 1999’da Bill Joy’un,  World Economic Forumun’da sunduğu “Six Webs” sunumunun bir kısmında  “Device to Device Communication” olarak tasavvur ettiğinde, bu alana ivme kazandırmış oldu.

Nesnelerin interneti Nedir IoT nedir

IoT Nedir ? | Internet of Things terimi Procter&Gamble’da çalışan Kevin Ashton tarafından icat edildi. Daha sonra 1999’da MIT’nin Auto-ID Center’ına rağmen o “Intenet of Things” terimini tercih eder. Bu noktada, o Radio Frequency Identification (RFID)’i tüm bireysel şeyleri bilgisayarların yönetmesine izin verecek olan Internet of Things için gerekli görüyordu.

Nesnelerin interneti Nedir IoT nedir

Haziran 2002’de Nordic Researchers konferansına Internet Of Things’den bahseden bir makale sunuldu. Bu makalede açıklanan akıllı, bağlı nesnelere uygulanması bir bilgi sistemi altyapısı şeklinde modern olana daha yakın bir tanımlama Kary Främling ve Helsinki Helsinki University of Technology’de bulunan ekibi tarafından yapılmıştır.

Nesnelerin interneti Nedir IoT nedir

Nesnelerin interneti Nedir | IoT Uygulamaları

Nesnelerin interneti Nedir IoT nedir

IoT’nin genel ugulamalarına örnek olarak akıllı ev gibi kişisel kullanımdan, ticari, altyapı ve endüstriyel uygulamalara (IIoT) kadar çok geniş kullanım alanına sahiptir.

IoT Tüketici uygulamaları Internet Of Things (IoT)

Tüketici uygulamalarına örnek olarak akıllı ev uygulaması düşünülebilir. Bu uygulamada kişinin evinde internete bağlı bulunan, kombi, ışıklandırma sitemi, alarm sistemi vb. akla gelebilecek tüm elektronik cihazların uzak kontrolü ve izlemesi yapılabilir.

Ticari uygulamalar

IoT |Yaygın olarak sağlık hizmetlerinde yatan hastanın kan basıncı, kalp ritmi gibi acil bilgilendirme hizmetlerinde anlık olarak takibi için kullanılmaktadır. Bir başka yaygın kullanım ise taşımacılık hizmetlerinde kullanılan okul servisleri, toplu ulaşım araçları gibi taşımacılık hizmetlerinde aracın kamera görüntüleri, rotasının takibi gibi önemli bilgilerin anlık takibinde kullanılmaktadır.

error: